Find us

acconavm vind je ook op

Laatste activiteiten op Instagram

Laatste activiteiten op Twitter

corporate site www.acconavm.nl
Ambitie is goed als je dicht bij jezelf en je klant blijft. Alle acconavm-ers bewijzen het elke dag.
Dicht bij ondernemers

Privacy

De met het oog op het doelengebruik van deze internetsite en/of daarop aangeboden producten, te verstrekken gegevens, worden door acconavm opgenomen in een door haar gevoerde registratie van persoonsgegevens, welke is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.

De hiervoor genoemde persoonsgegevens worden vastgelegd en gebruikt voor de verzending van de nieuwsbrief, de uitvoering van een bestelling of de berichtgeving in het kader van een sollicitatieprocedure en marketingdoeleinden, doch wat betreft de marketingdoeleinden slechts voor zover hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend. Voor het overige is de vastlegging en verwerking onderworpen aan een reglement, dat kosteloos wordt toegestuurd.