Find us

acconavm vind je ook op

Laatste activiteiten op Instagram

Laatste activiteiten op Twitter

corporate site www.acconavm.nl
Ambitie is goed als je dicht bij jezelf en je klant blijft. Alle acconavm-ers bewijzen het elke dag.
Dicht bij ondernemers

Jouw loopbaanpad

Jouw loopbaanpad binnen de accountancy
Het loopbaanpad start in de functie van junior assistent accountancy (HBO-niveau) of assistent accountancy (HBO-niveau). Deze functies zijn in principe geen eindfuncties. Medewerkers die binnen het administratieve proces een leidinggevende rol ambiëren kunnen bij voldoende competenties doorgroeien naar teamleider. Teamleider kan een eindfunctie zijn. Het loopbaanpad kan vervolgd worden in de richting van aspirant accountmanager indien men studerend voor AA is en beschikt overige vereiste competenties voor accountmanagement.

Aspirant accountmanager is een doorgroeifunctie naar accountmanager, op voorwaarde dat men de AA-opleiding heeft afgerond en aantoonbare competenties op het gebied van accountmanagement heeft. De volgende stap in het loopbaanpad is het managen van een team in de functie van Manager Accountancy. Dit kan een eindfunctie zijn.Doorgroei naar Directeur Accountancy is mogelijk indien er sprake is van het bouwen van een team en business.


Jouw loopbaanpad als belastingadviseur
Het loopbaanpad start in de functie van junior belastingadviseur (HBO of WO). Daarna stroomt de medewerker door naar belastingadviseur. Een ervaren belastingadviseur die de capaciteit en ambities heeft om verder door te groeien naar accountmanager, ontwikkelt zich verder in een externe adviesrol met een focus op het onderhouden van klantrelaties. Na de focus op accountmanagement kan de medewerker zich ontwikkelen op leidinggevend gebied in de functie van Manager Belastingadvies. Doorgroei naar Directeur Belastingadvies is mogelijk indien er sprake is van het bouwen van een team en business.

De specialist heeft een externe adviesrol met een focus op specialistisch advies. Dit specialisme sluit aan bij de bestaande vakgroepen. Hiervoor wordt de medewerker ingeschakeld door de allround belastingadviseurs in de regio. De specialist zal doorgroeien naar de functie van senior specialist bij aantoonbare expertise in een bepaald specialisme en indien er sprake zal zijn van vaktechnische coaching van andere medewerkers.


Jouw loopbaanpad binnen de controlepraktijk
Binnen acconavm verrichten de registeraccountants, de controleleiders, de aspirant controleleiders en de (junior) assistenten controlepraktijk, naast de specifieke controlewerkzaamheden, ook aanverwante werkzaamheden (bijv in samenstelpraktijk). De werkzaamheden rondom de controlepraktijk zijn bij acconavm verdeeld over teams (per regio) met een aantal controleleiders.
(Junior) Assistenten, aspiranten en controleleiders zijn binnen acconavm afwisselend actief in de samenstelpraktijk en controlepraktijk. Wel moet worden voldaan aan het minimum aantal controleopdrachten.

Binnen de controlepraktijk kan men werkzaam zijn als (junior) assistent controlepraktijk of (aspirant) controleleider. Je draait mee in een team en verricht je controlewerkzaamheden over het algemeen op locatie bij de klant. Je werkt onder verantwoordelijkheid van een controleleider. Doorgroei naar controleleider is gewenst. De controleleider is de spil tussen controlerend accountant en de (junior) assistenten en aspiranten. Controleleider kan een eindfunctie zijn, maar dat hoeft niet. Doorgroei naar manager is mogelijk (zie loopbaanpad accountancy discipline). Tussentijds overstappen is ook mogelijk naar de functie van teamleider Accountancy.


Jouw loopbaanpad binnen onze unit 'Werkgeversservice'
Het loopbaanpad start in de functie van junior administrateur. Doorgroei binnen 3 jaar naar administrateur is gewenst.

Een administrateur die een leidinggevende rol ambieert kan bij voldoende competenties doorgroeien naar Teamleider. Indien een administrateur ambities heeft richting advisering, is doorgroei naar (junior) adviseur een logische stap. Een ervaren adviseur die de capaciteiten en ambities heeft om verder door te groeien naar senior adviseur dient zich verder te ontwikkelen in een externe adviesrol met een focus op de klantrelatie en een specialisme. De Manager WGS geeft leiding aan de Teamleider en aan het team van adviseurs.